ПРЕДИМСТВА
В продължение на много години ние изследвахме опита на световните софтуерни лидери и заедно с наши собствени оригинални идеи, методи на работа и техника на програмиране, създадохме "Система за Създаване на Потребителски Системи" (System for Creation of Users Systems /SCUS/). SCUS работи на принципа “ПРОГРАМИРАНЕ БЕЗ ПРОГРАМИСТИ”. За да се създаде софтуерна система с SCUS разработчикът не е необходимо да знае какъвто и да е език за програмиране, а само да разбира същността на проблема, за който е необходима автоматизация. Разбира се разработчика трябва да знае как работи SCUS. Основни предимства на SCUS: - Рекордно кратко време за разработване на големи софтуерни системи. - Липсват програмни грешки. - Поддръжката на софтуерните системи е елементарна и високо ефективна. - Разработчиците могат да създават/ внедряват/ променят/ поддържат софтуерните системи заедно и в релано време /работа в екип/. - Чрез SCUS технология разработчика може да "програмира on line” през Интернет върху сърверите на клинетите по целият свят. Софтуерните системи могат да се създават директно върху сърверите на крайните клиенти и няма никакво значение местоположението на На пример: разработчиците могат да се намират в различни градове на България. Те могат да създават/ внедряват/ променят/ поддържат софтуерните системи директно върху сървер, който се намира в New York, USA. Междувременно крайният потребител /който също може да се намира на различни точки на Земята, но за примера нека да е в New York, USA/ може да пробва on line софтуерните системи в процеса на разработване и да предявява претенции за промята в някоя от частите. - Елеметарно и бързо обучение на разработчиците за работа с SCUS технология. Не е необходимо разработчика да бъде професионален програмист. Разработчиците могат да бъдат специалисти от различни области, които разбират проблема, решението на който е софтуерната система.
- Разработчик, който разработва приложения може лесно да бъде замене с друг и той успешно да продължи разработването на същата софтуерна система. /Много лесна взаимозаменяемост на персонала/
- Приложенията, създадени с SCUS могат да работят с всички бази данни, поддържащи SQL (и ODBC/ADO достъп).
- В момента SCUS работи върху Windows операционна система, но source code е на C/C++ и може да се приспособи за работа и на други операционни системи.
- Разработен е SCUS генератор, който превежда SCUS приложенията във вид на Интернет страници.
и т.н. Нашата фирма “Марков и Марков” ООД е с многогодишен опит в разработването на софтуерни системи. Създали сме софтуерни системи в най-различни области като икономика (пълни софтуерни системи за управление за всички области на бизнеса), транспорт (софтуерни системи за автобусни компании, софтуерни системи за пристанища), хотели (софтуерни системи за хотелски вериги), общини, и т.н.
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.