НАШИТЕ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ
Всички софтуерни продукти, които ние предлагаме са произведени от нас под SCUS технология. Нашите основни дейности: 1. Производство и продажба на софтуерни системи (приложения). 2. Разработване на софтуерни системи по поръчка 3. Сервиз, поддръжка и промяна на наши софтуерни системи. 4. Обучение на персонала на клиента. 5. Оказване на помощ и консултации на персонала на клиента. и т.н. Основни области в които работят разработените от нас софтуерни системи: - ИКОНОМИКА => Пълни софтуерни системи за управление на бизнеса. - ТРАНСПОРТ => Софтуерни системи за автобусни транспортни компании, софтуерни системи за пристанища. - ХОТЕЛИ => Софтуерни системи за хотелски вериги. - ДРУГИ => Софтуерни системи за общини. и т.н
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.