SCUS ТЕХНОЛОГИЯ
Тук ще бъде демонстрирано създаването на една много малка софтуерна система под SCUS технология. Тази демонстрация ще разкрие една много малка част от възможностите на SCUS. Ще имате възможност да изпробвате през Интернет как тази система работи. Ако искате да поръчате разработване на софтуерна система, моля свържете се с нас. Ще имате възможност да тествате през Интернет процеса на разработване и да отправяте искания за промяна по ваше желание. Пример за софтуерна система: Проблемът: Нека да си представим, че ние сме търговци и трябва да изпратим по fax /или e-mail/ оферта към наши клиенти /или заявка за доставка към наш доставчик/ Решението: Ще се създаде малка софтуерна система, в която ще бъдат вкарани списък от стоки и количества. Като изходни резултати ще се отпечатва оферта. Описване създаването на софтуерна система под SCUS технология /Нека приемем, че името на софтуерната система е "ORDERS". Всички наименования ще бъдат на английски език с цел уеднаквяване на демонстрационният пример./ List from additional messages
I. Описанието на базата данни е тук. III. Описание на изхода е тук. II. Описанието на входа е тук. IV. Някои изгледи от готовата система "ORDERS"
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.