SCUS ТЕХНОЛОГИЯ-ОПИСВАНЕ НА ИЗХОДНИ ФОРМИ Описването на изходните форми става по следният начин: Първо трябва да се поставят основните параметри на изходните форми. Това става по същият начин като "Описване на входните екрани", но се посочват и номерата на частите в изходните форми. За примера - изходната форма ORDERS съдържа три части: "change of index", "title" и "row"
I. Описанието на базата данни е тук. III. Описание на изхода е тук. II. Описанието на входа е тук. IV. Някои изгледи от готовата система "ORDERS"
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.