ИЗГЛЕДИ НА ГОТОВО ПРИЛОЖЕНИЕ
Резултатът от завършената примерна софтуерна система е посочен по-надолу. По този начин можем да описваме най-различни софтуерни системи в произволни области на принципа "ПРОГРАМИРАНЕ БЕЗ ПРОГРАМИСТИ". Всеки потребител влиза в системата с username и парола и получава свой собствен начален екран. По този начин всеки потребител може да работи по определен проблем. Така изглежда началният екран на примера "ORDERS". Ако натиснете бутона "DESCRIBE OF GOODS" ще работите със следващият екран: Ако натиснете бутона "ORDERS" ще работите със следващият екран: Ако натиснете бутона "OFFERS" ще получите резултата от вашата работа. На следващият екран са посочени някои примерни данни:
I. Описанието на базата данни е тук. III. Описание на изхода е тук. II. Описанието на входа е тук. IV. Някои изгледи от готовата система "ORDERS"
МАРКОВ И МАРКОВ ООД
Copyright © 2008 Markov & Markov Ltd. All rights reserved.