ERP Software Systems | Software Development | Internet Sites | WEB Design
ERP софтуерни системи | Софтуер по проекти | Интернет web сайтове | WEB страници
ERP Software Systems, Software and WEB Site Development, WEB Design
За нас
Предимства
SCUS технология
Продукти
Поръчка за проект
Контакти с нас
Допълнителни предупредителни съобщения и грешки

60. Недостатъчна оперативна памет

Ако след повторно стартиране на изпълняваната програма това съобщение се повтори, то трябва да намалите обема на описанието на приложната база данни или на съотвтният компонент на приложната система


Предупредително съобщение - натиснете клавиш
Предупредително съобщение - няма описани връзки
Няма описани параметри
Няма описани списъци
Липсват данни
Съществува запис
Грешка при форматиране на база данни
Описанията не са форматирани
Стойност по-малка от nnnn
Стойност по-голяма от nnnn
Въведете стойност
Дублирано означение
Невалидна стойност
Непознат елемент xxxxxx в израза
Несъответствие в скобите
Некоректно затворени скоби
Принтерът не е включен
Непознат параметър xxxxxxxx
Непознато поле xxxxxxxx
Непозната прменлива xxxxxxxx
Невалидно означение xxxxxxxx
Синтактична грешка.
Входно изходна грешка n
Натиснете клавиш или ESC / PgUp
Принтерът не е готов.
Грешка n при форматиране на фаил m
Препълване при изчисляване на поле xxxxxxxx
Кодът съдържа повече от n символа
Списъкът съдържа елементи
Указаният списък не е описан
Указаната връзка не е описана
Дължината на записа е по-голяма от максимално допустимата
Брой полета повече от макс. допустимият брой
Файлът не съдържа полета
Липсва описание на поле n
Поле n е изчислимо
Дължината на ключа n е по-голяма от максимално допустимата дължина
Броят на ключовите сегменти е по-голям от максимално допустимият брой.
Няма описани ключове.
Няма описан основен ключ
Описани n основни ключа
Поле xxxxxxxx не е описано
Липсва описание на основен фаил
Липсва описание на свързан фаил
Ключът на свързаният фаил не е описан
Ключът на основният фаил не е описан
Броят на описанията надхвъля n
Запълване на заделената за описанието памет
Грешка при работа с устройството
Брой n параметри е повече от максималният
Грешки в описанието - генерация не се извършва
Непроверено описание - генерация не се извършва
Полето е изчислимо / виртуално
Няма описана бланка
Разлика в дължините на полетата по връзка
Моля подгответе печата!
Дублиран ключ
Архивното копие на n фаил е със стар формат
Необходимо е преформатиране на n фаил
Липсва фаил с име xxxxxxxx
Липсва фаил с номер n
Липсва поле xxxxxxxx от фаил xxxxxxxx
Липсва поле n за фаил n
Липсва ключ xxxxxxxx за фаил xxxxxxxx
Липсва ключ n за фаил n
Липсва връзка xxxxxxxx
Входно / изходният модул не е зареден
Входно / изходна грешка n
Поле n от фаил m е виртуално
Грешка при четене
Липсва списък с име xxxxxxxx
xxxxxxxx не съдърба 8 символа
Грешка при зареждане на xxxxxxxx
Грешка при архивиране на фаил xxxxxxxx
Грешка при отваряне на фаил xxxxxxxx
Необходимо е преформатиране на n фаил
Няма прочетен запис за n фаил
Липсва екран xxxxxxxx
Грешка при стартиране на програма xxxxxxxx
Липсва ключово поле n в екран xxxxxxxx
Липсва променлива xxxxxxxx в екран xxxxxxxx
Екранна форма n не е заредена