ERP Software Systems | Software Development | Internet Sites | WEB Design
ERP софтуерни системи | Софтуер по проекти | Интернет web сайтове | WEB страници
ERP Software Systems, Software and WEB Site Development, WEB Design
За нас
Предимства
SCUS технология
Продукти
Поръчка за проект
Контакти с нас
Допълнителни предупредителни съобщения и грешки

9. Стойност по-малка от nnnn

Въведена е стойност на поле, параметър или променлива по-малка от описаната в екранната форма долна граница nnnn


Предупредително съобщение - натиснете клавиш
Предупредително съобщение - няма описани връзки
Няма описани параметри
Няма описани списъци
Липсват данни
Съществува запис
Грешка при форматиране на база данни
Описанията не са форматирани
Стойност по-голяма от nnnn
Въведете стойност
Дублирано означение
Невалидна стойност
Непознат елемент xxxxxx в израза
Несъответствие в скобите
Некоректно затворени скоби
Принтерът не е включен
Непознат параметър xxxxxxxx
Непознато поле xxxxxxxx
Непозната прменлива xxxxxxxx
Невалидно означение xxxxxxxx
Синтактична грешка.
Входно изходна грешка n
Натиснете клавиш или ESC / PgUp
Принтерът не е готов.
Грешка n при форматиране на фаил m
Препълване при изчисляване на поле xxxxxxxx
Кодът съдържа повече от n символа
Списъкът съдържа елементи
Указаният списък не е описан
Указаната връзка не е описана
Дължината на записа е по-голяма от максимално допустимата
Брой полета повече от макс. допустимият брой
Файлът не съдържа полета
Липсва описание на поле n
Поле n е изчислимо
Дължината на ключа n е по-голяма от максимално допустимата дължина
Броят на ключовите сегменти е по-голям от максимално допустимият брой.
Няма описани ключове.
Няма описан основен ключ
Описани n основни ключа
Поле xxxxxxxx не е описано
Липсва описание на основен фаил
Липсва описание на свързан фаил
Ключът на свързаният фаил не е описан
Ключът на основният фаил не е описан
Броят на описанията надхвъля n
Запълване на заделената за описанието памет
Грешка при работа с устройството
Брой n параметри е повече от максималният
Грешки в описанието - генерация не се извършва
Непроверено описание - генерация не се извършва
Полето е изчислимо / виртуално
Няма описана бланка
Разлика в дължините на полетата по връзка
Моля подгответе печата!
Дублиран ключ
Архивното копие на n фаил е със стар формат
Необходимо е преформатиране на n фаил
Недостатъчна оперативна памет
Липсва фаил с име xxxxxxxx
Липсва фаил с номер n
Липсва поле xxxxxxxx от фаил xxxxxxxx
Липсва поле n за фаил n
Липсва ключ xxxxxxxx за фаил xxxxxxxx
Липсва ключ n за фаил n
Липсва връзка xxxxxxxx
Входно / изходният модул не е зареден
Входно / изходна грешка n
Поле n от фаил m е виртуално
Грешка при четене
Липсва списък с име xxxxxxxx
xxxxxxxx не съдърба 8 символа
Грешка при зареждане на xxxxxxxx
Грешка при архивиране на фаил xxxxxxxx
Грешка при отваряне на фаил xxxxxxxx
Необходимо е преформатиране на n фаил
Няма прочетен запис за n фаил
Липсва екран xxxxxxxx
Грешка при стартиране на програма xxxxxxxx
Липсва ключово поле n в екран xxxxxxxx
Липсва променлива xxxxxxxx в екран xxxxxxxx
Екранна форма n не е заредена